* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

* Lời Nhạc Sống chạy tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome (Xem thêm).

Thương Nhau Lý Tơ Hồng

Sáng tác: Trương Quang Tuấn

TONE: Nam: Em, Nữ: Cm | ĐIỆU: Disco

Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng...quan họ người ơi...Tơ hồng...ngựa ô, ngựa ô... Tơ hồng...quan họ người ơi...Tơ hồng....ngựa ô, ngựa ô......

== HẾT BÀI ==

TONE: Em | ĐIỆU: Disco

[NAM: ] Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, [NỮ: ] Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

[NAM: ] Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, [NỮ: ] Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] [NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, [NỮ: ] Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

[NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, [NỮ: ] Gió đưa, bông lúa trên đồng, [CHUNG: ] Thương nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, [NỮ: ] Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

[NAM: ] Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, [NỮ: ] Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] [NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, [NỮ: ] Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

[NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, [NỮ: ] Gió đưa, bông lúa trên đồng, [CHUNG: ] Thương nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

[NAM: ] Tơ hồng ([NỮ: ] Tơ hồng)... [NAM: ] quan họ người ơi... [CHUNG: ] Tơ hồng... [NỮ: ] ngựa ô, ngựa ô... [NAM: ] Tơ hồng ([NỮ: ] Tơ hồng)... [NAM: ] quan họ người ơi... [CHUNG: ] Tơ hồng... ngựa ô, ngựa ô......

== HẾT BÀI ==

Từ miền Nam anh ngược ra Bắc,  
Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông,  
Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,  
Em ra đón chàng với cả yêu thương... 

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp,  
Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi,  
Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,  
Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình... 

[ĐK:] 
Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,  
Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu,  
Áo bay, ai đã qua cầu,  
Đôi mình, duyên tình đậm sâu... 

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,  
Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen,  
Gió đưa, bông lúa trên đồng,  
Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

"CHO ĐI LÀ CÒN MÃI"

Nếu thấy Lời Nhạc Sống có ích cho bạn, hãy ỦNG HỘ Nhạc Công VN nhé!