Dương Thúy Hằng
Guitar, Ca sĩ
Đồng Tháp
Hà Minh Tùng
Keyboard, Âm thanh
Đồng Tháp
Lê Văn Hiền
Âm thanh
Đồng Tháp
Nguyễn Văn Giang
Bầu show
Đồng Tháp