Bùi Xuân Tiến
Keyboard
Đắk Lắk
Dong Nguyen
Keyboard
Đắk Lắk
Hoàng Long Hải
Drum
Đắk Lắk
Y Pham mlo
Bass
Đắk Lắk
Y Nam Niê
Keyboard
Đắk Lắk
Nguyễn thanh quý
Keyboard
Đắk Lắk

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Học đệm hát Guitar cùng Haketu

XEM CHI TIẾT