Phuong Nhac
Guitar
Đắk Lắk
Bùi Xuân Tiến
Keyboard
Đắk Lắk
Dong Nguyen
Keyboard
Đắk Lắk
Hoàng Long Hải
Drum
Đắk Lắk
Y Pham mlo
Bass
Đắk Lắk
Y Nam Niê
Keyboard
Đắk Lắk
Nguyễn thanh quý
Keyboard
Đắk Lắk