Hiếu Roland
Keyboard, Guitar
Tây Ninh
nguyễn lâm châu
Bầu show
Tây Ninh
Vodinhthuan
MC
Tây Ninh
Le Thanh Tinh
Keyboard
Tây Ninh
mc minh hoai
MC
Tây Ninh