Hồ Huyền Diệu
Keyboard, Piano
Trà Vinh
Phan Quốc huy
Bass, MC, Bầu show, Âm thanh
Trà Vinh
Dương thanh
Guitar, Ca sĩ
Trà Vinh
Phan Hùnh Thanh Tấn
Keyboard
Trà Vinh
Dang Van Dat
Âm thanh
Trà Vinh
Pham Thai Hong
Ca sĩ
Trà Vinh
Lê Quốc Thịnh
Keyboard
Trà Vinh
Nguyễn Quốc Cường
Keyboard
Trà Vinh