Lê Thanh Hải
Keyboard, Drum, MC
Thanh Hóa
Nguyễn Anh Tuấn
Thanh Hóa