Lê Thanh Hải
Keyboard, Drum, MC
Thanh Hóa
Nguyễn Anh Tuấn
Thanh Hóa

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Tự học thổi sáo trúc trong 21 ngày

XEM CHI TIẾT