Bui Xuan Tam
Bầu show
Quảng Nam
Lê Minh Trí
Bầu show
Quảng Nam
huỳnh bảo tường
Âm thanh
Quảng Nam

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Học đệm hát Guitar cùng Haketu

XEM CHI TIẾT