Nguyễn Văn Đức
Keyboard, Âm thanh
Phú Yên
NGUYEN THANHTUAN
Âm thanh
Phú Yên
Thannguyen
Guitar, Bass
Phú Yên
Thaonga
Âm thanh
Phú Yên
Nguyenngocloi
Bầu show
Phú Yên
Phạm Hữu Viet
Keyboard, Guitar, Bầu show, Âm thanh
Phú Yên
Trần Bình Nguyên
Guitar
Phú Yên
Nguyen Anh
MC, Ca sĩ
Phú Yên