Thannguyen
Guitar, Bass
Phú Yên
Thaonga
Âm thanh
Phú Yên
Nguyenngocloi
Bầu show
Phú Yên
Phạm Hữu Viet
Keyboard, Guitar, Bầu show, Âm thanh
Phú Yên
Trần Bình Nguyên
Guitar
Phú Yên
Nguyen Anh
MC, Ca sĩ
Phú Yên

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Guitar đệm hát nâng cao cùng Haketu

XEM CHI TIẾT