Bùi Xuân Hoàng Minh
Drum, Bầu show, Âm thanh
Lâm Đồng
Nguyễn Minh Tâm
Keyboard
Lâm Đồng
dang xuan bao
Âm thanh
Lâm Đồng
Phan kỳ
Drum
Lâm Đồng