votai
Keyboard
Kiên Giang
Chiệu Bảo
Keyboard, Bass, Ánh sáng, Bầu show, Âm thanh, Ca sĩ
Kiên Giang
Nhất Huy
Keyboard
Kiên Giang
Nguyễn văn Chẳng
Keyboard
Kiên Giang
nguyễn thiên phước
Keyboard
Kiên Giang