Huỳnh Đức Thông
Guitar
Khánh Hòa
Nguyễn khánh
Drum
Khánh Hòa
Đỗ Trọng Thuận
Bầu show, Múa
Khánh Hòa
Cô Giáo Phèn
Keyboard
Khánh Hòa
Đoàn nguyên vũ
Keyboard, Bass
Khánh Hòa
Hoàng Thị Thu Hường
Saxophone
Khánh Hòa
Lê Khiêm
MC
Khánh Hòa
Nguyễn Thế Huy
Keyboard
Khánh Hòa
Tin Tran
Múa
Khánh Hòa
Ngọc My
Âm thanh
Khánh Hòa
Huỳnh Chí Thành
Keyboard
Khánh Hòa
Đặng Đình Lượng
Keyboard, Âm thanh
Khánh Hòa
Lê Trung Úy
Drum
Khánh Hòa
tran thanh sang
Âm thanh
Khánh Hòa
Đăng guitar
Guitar
Khánh Hòa
Tín Guitar
Bass, Guitar
Khánh Hòa
NGUYỄN HÙNG
Múa
Khánh Hòa
Nguyễn Đăng Minh
Âm thanh
Khánh Hòa
Tròn Bass
Bass
Khánh Hòa
Linh
Drum
Khánh Hòa
Pham vu long
Drum, Keyboard
Khánh Hòa