Lê Hoàng
Âm thanh, Ca sĩ
Hậu Giang
Trần Chí
Bầu show
Hậu Giang
Pham Hải Lý
Keyboard
Hậu Giang
Minh Chang
Âm thanh
Hậu Giang
Minh Kỳ
MC, Ca sĩ
Hậu Giang