Tran Viet
Keyboard, Âm thanh, Ca sĩ
Hưng Yên
Đức
Piano
Hưng Yên
Phương Linh
Ca sĩ, Múa
Hưng Yên
Ncvn Pro
Guitar, Bass, Âm thanh
Hưng Yên