Lâm Văn Dớt
Ca sĩ
Cà Mau
nguyễn Minh Vương
Organ
Cà Mau
duy anh
Âm thanh
Cà Mau
Anh Duy Kara
Âm thanh
Cà Mau
Nguyễn Băng Giang
Ánh sáng
Cà Mau
Nguyễn Văn Khánh
Organ
Cà Mau
Anh Duy
Âm thanh
Cà Mau
khánhkeyboard
Organ, MC, Bầu show
Cà Mau