Trần Thanh Phúc
Keyboard, Saxophone
Bình Định
phạm văn thành
Bầu show
Bình Định
Trần thanh việt
Keyboard
Bình Định
NGUYỄN HỒNG NAM
Saxophone
Bình Định
Phuongjii
Guitar
Bình Định
Nguyên Văn Phát
Ánh sáng
Bình Định
Nguyễn đúng
Keyboard, Guitar, Bass, Drum, MC, Saxophone, Violin, Sáo, Ánh sáng, Bầu show, Piano, Âm thanh, Ca sĩ, Múa
Bình Định
SÁU ĐỒNG
Keyboard, Guitar
Bình Định
Bay Bass
Bass
Bình Định
nguyên
Âm thanh
Bình Định