Cao Hieu
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hieu
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Ken Du
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Hai
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Letao
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Dao Duy Khanh
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Dang Dinh Bao
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Thang Cao
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Huynh Van Thang
Ánh sáng, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
QUOC VIET
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
NEYMAR
Keyboard, Guitar, Bass, Drum, MC, Saxophone, Violin, Sáo, Ánh sáng, Bầu show, Piano, Âm thanh, Ca sĩ, Múa
TP Hồ Chí Minh
Võ Văn Chinh
Keyboard, Guitar, Bass, Ánh sáng, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Nguyencongnhut
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Trần Minh Đức
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
phan thanhsang
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Thịnh
Keyboard, Drum
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn đức vương
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Trần ky quang
Keyboard, Piano
TP Hồ Chí Minh
Nhân vũ
Bầu show, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Trường phúc
MC, Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Đoàn Minh Tâm
Keyboard
TP Hồ Chí Minh