ANH kHẢI
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Galaxy
MC, Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
VŨ LY
Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Nguyen Nam Hai
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Lephuoctho
Keyboard, Bầu show, Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Trường
Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
dang thi mai yen
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Phi Nhân
Múa
TP Hồ Chí Minh
Phan Huy
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
ngo Thanh Nguyen
Ánh sáng, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
doãn văn toán
Keyboard, Guitar
TP Hồ Chí Minh
vu Chrsitopher
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Tran Quang
Guitar
TP Hồ Chí Minh
nguyen vinh
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Trương Thành Nhân
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
GIANG KIM MY
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Marcus
Bầu show, Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Danh Ngôn
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
tran thanh tam
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Tran trung
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Lê Quang Hùng
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh