Nguyễn Phi Nhân
Múa
TP Hồ Chí Minh
Phan Huy
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
ngo Thanh Nguyen
Ánh sáng, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
doãn văn toán
Keyboard, Guitar
TP Hồ Chí Minh
vu Chrsitopher
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Tran Quang
Guitar
TP Hồ Chí Minh
nguyen vinh
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Trương Thành Nhân
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
GIANG KIM MY
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Marcus
Bầu show, Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Danh Ngôn
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
tran thanh tam
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Tran trung
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Lê Quang Hùng
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Đỗ Hữu Thăng
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Lê hoàng long
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Phạm văn Yên
Guitar
TP Hồ Chí Minh
Quang Ton
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
nguyen van dung
Keyboard, Guitar, Bass, Drum, MC, Saxophone, Violin, Sáo, Ánh sáng, Bầu show, Piano, Âm thanh, Ca sĩ, Múa
TP Hồ Chí Minh
tran nguyen chi hung
Bầu show
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn hoàng minh
Bầu show, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Sản Xuất Âm Nhạc Trên Máy Tính

XEM CHI TIẾT