Trần Minh Đức
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn khánh
Drum
Khánh Hòa
Y Pham mlo
Bass
Đắk Lắk
Y Nam Niê
Keyboard
Đắk Lắk
nguyễn thế đức
Keyboard, Guitar, Bass, Piano
Hà Nội
Đỗ Trọng Thuận
Bầu show, Múa
Khánh Hòa
Cô Giáo Phèn
Keyboard
Khánh Hòa
huỳnh bảo tường
Âm thanh
Quảng Nam
phan thanhsang
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Thịnh
Keyboard, Drum
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn đức vương
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Trần ky quang
Keyboard, Piano
TP Hồ Chí Minh
Nhân vũ
Bầu show, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Trường phúc
MC, Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Đoàn nguyên vũ
Keyboard, Bass
Khánh Hòa
Hoàng Thị Thu Hường
Saxophone
Khánh Hòa
Bùi Văn Tài
MC
Kon Tum
Lê Khiêm
MC
Khánh Hòa
Nguyễn Thế Huy
Keyboard
Khánh Hòa
Phan kỳ
Drum
Lâm Đồng
Tin Tran
Múa
Khánh Hòa