Huỳnh Chí Thành
Keyboard
Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Nhật
Keyboard
Bình Dương
Đặng Đình Lượng
Keyboard, Âm thanh
Khánh Hòa
nguyen sang
Keyboard
Quảng Ninh
Đoàn Minh Tâm
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn văn Chẳng
Keyboard
Kiên Giang
trần minh hậu
Keyboard
Bà Rịa Vũng Tàu
Lê Quốc Thịnh
Keyboard
Trà Vinh
SimonKpa
Bass, Guitar, Keyboard
Gia Lai
Organ Lê Điệp
Keyboard
Bắc Giang
Trần hiệp
Keyboard
Tuyên Quang
Vũ Văn Thức
Keyboard
Thái Bình
Võ Lê Tuấn
Keyboard, Âm thanh
Quảng Ngãi
Phạm Quang Tiến
Keyboard, MC
Hà Nội
Nguyễn Khánh Tùng
Keyboard
Thái Bình
Roa keyboard
Keyboard
Huế
Nguyễn Quốc Cường
Keyboard
Trà Vinh
Phạm Quốc Cường
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyenvantinh
Keyboard
Vĩnh Long
nguyễn thiên hà
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn thanh quý
Keyboard
Đắk Lắk