SimonKpa
Bass, Guitar, Keyboard
Gia Lai
Vũ Đình Hân
Bass, Guitar, Sáo
Đồng Nai
Quy nhok
Guitar, Âm thanh
Bình Dương
nguyễn văn phúc
Bass, Guitar
TP Hồ Chí Minh