Y Pham mlo
Bass
Đắk Lắk
nguyễn thế đức
Keyboard, Guitar, Bass, Piano
Hà Nội
Đoàn nguyên vũ
Keyboard, Bass
Khánh Hòa
Bay Bass
Bass
Bình Định
Tín Guitar
Bass, Guitar
Khánh Hòa
SimonKpa
Bass, Guitar, Keyboard
Gia Lai
Vũ Đình Hân
Bass, Guitar, Sáo
Đồng Nai
nguyễn văn phúc
Bass, Guitar
TP Hồ Chí Minh
Tròn Bass
Bass
Khánh Hòa
Huỳnh Đức Dũng
Bass
Khánh Hòa
Hoà Bass
Bass
Khánh Hòa
Đặng Thanh Phong
Keyboard, Bass, Sáo
Khánh Hòa