Phan kỳ
Drum
Lâm Đồng
Tin Tran
Múa
Khánh Hòa
Ngọc My
Âm thanh
Khánh Hòa
Huỳnh Chí Thành
Keyboard
Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Nhật
Keyboard
Bình Dương
Đặng Đình Lượng
Keyboard, Âm thanh
Khánh Hòa
Bay Bass
Bass
Bình Định
nguyen sang
Keyboard
Quảng Ninh
Đoàn Minh Tâm
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Lê Trung Úy
Drum
Khánh Hòa
Lương Văn Gô Đa
Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn văn Chẳng
Keyboard
Kiên Giang
Minh Chang
Âm thanh
Hậu Giang
Minh Kỳ
MC, Ca sĩ
Hậu Giang
tran thanh sang
Âm thanh
Khánh Hòa
trần minh hậu
Keyboard
Bà Rịa Vũng Tàu
Lê Quốc Thịnh
Keyboard
Trà Vinh
Đăng guitar
Guitar
Khánh Hòa
Tín Guitar
Bass, Guitar
Khánh Hòa
NGUYỄN HÙNG
Múa
Khánh Hòa
Ban nhạc Nguyễn Minh
Âm thanh
Khánh Hòa