Đoàn Văn Lê
Ca sĩ
Hà Nội
Đoàn Thanh Tùng
Guitar
Hà Nội
Mai trọng Quý
Keyboard
Hà Nội