Phan Thị Trúc Phương
MC
Kon Tum
Bùi Văn Tài
MC
Kon Tum