LÊ CÔNG MINH
Keyboard, Guitar, Bass, Drum, Bầu show, Âm thanh
Đồng Nai
Cường ót
Keyboard
Đồng Nai