LÊ CÔNG MINH
Keyboard, Guitar, Bass, Drum, Bầu show, Âm thanh
Đồng Nai
Cường ót
Keyboard
Đồng Nai

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Tự học thổi sáo trúc trong 21 ngày

XEM CHI TIẾT