Thành lợi
Keyboard, Guitar, Bass, MC, Âm thanh
Tiền Giang
The Nguyen
Keyboard
Tiền Giang
Thanhhuy
Keyboard, Bass, Ánh sáng
Tiền Giang
Lê Hoàng Huy
Keyboard, Guitar
Tiền Giang
Vinh Nguyễn
Keyboard
Tiền Giang