Vũ Văn Thức
Keyboard
Thái Bình
Nguyễn Khánh Tùng
Keyboard
Thái Bình