Lê Tấn Hùng
Bầu show
Quảng Ngãi
Phạm Anh Dũng
Keyboard
Quảng Ngãi