Hoà Bass
Bass
Khánh Hòa
Nguyễn Đức Cảnh
Âm thanh
Khánh Hòa
Đặng Thanh Phong
Keyboard, Bass, Sáo
Khánh Hòa
Huynh Thanh Binh
Keyboard
Khánh Hòa
Nhan PT
Drum
Khánh Hòa