Hoà Bass
Bass
Khánh Hòa
Nguyễn Đức Cảnh
Âm thanh
Khánh Hòa
Đặng Thanh Phong
Keyboard, Bass, Sáo
Khánh Hòa
Huynh Thanh Binh
Keyboard
Khánh Hòa
Nhan Pt
Drum
Khánh Hòa

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

5 phút mỗi ngày chinh phục ukulele

XEM CHI TIẾT