Huỳnh Đức Thông
Guitar
Khánh Hòa
Nguyễn khánh
Drum
Khánh Hòa
Đỗ Trọng Thuận
Bầu show, Múa
Khánh Hòa
Cô Giáo Phèn
Keyboard
Khánh Hòa
Đoàn nguyên vũ
Keyboard, Bass
Khánh Hòa
Hoàng Thị Thu Hường
Saxophone
Khánh Hòa
Lê Khiêm
MC
Khánh Hòa
Nguyễn Thế Huy
Keyboard
Khánh Hòa
Ngọc My
Âm thanh
Khánh Hòa
Huỳnh Chí Thành
Keyboard
Khánh Hòa
Đặng Đình Lượng
Keyboard, Âm thanh
Khánh Hòa
Lê Trung Úy
Drum
Khánh Hòa
tran thanh sang
Âm thanh
Khánh Hòa
Đăng guitar
Guitar
Khánh Hòa
Tín Guitar
Bass, Guitar
Khánh Hòa
Nguyễn Đăng Minh
Âm thanh
Khánh Hòa
Tròn Bass
Bass
Khánh Hòa
le anh kiet
Âm thanh
Khánh Hòa
Lâm
Drum
Khánh Hòa
Hoài Thương
MC
Khánh Hòa
Huỳnh Đức Dũng
Bass
Khánh Hòa

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Hòa âm phối khí - làm beat nhạc trên máy tính

XEM CHI TIẾT