Pham Hải Lý
Keyboard
Hậu Giang
Minh Kỳ
MC, Ca sĩ
Hậu Giang