Lê Hoàng
Âm thanh, Ca sĩ
Hậu Giang
Minh Chang
Âm thanh
Hậu Giang