Nguyễn Hữu Nhật
Keyboard
Bình Dương
Quy nhok
Guitar, Âm thanh
Bình Dương

THÀNH VIÊN

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Nhạc Công VN không có, cám ơn!

Học đệm hát Guitar cùng Haketu

XEM CHI TIẾT