Lê Trung Tâm
Keyboard
Bình Dương
Nguyễn Hữu Nhật
Keyboard
Bình Dương
Quy nhok
Guitar, Âm thanh
Bình Dương