Dàn nhạc Thành Tươi
Âm thanh
Bà Rịa Vũng Tàu
trần minh hậu
Keyboard
Bà Rịa Vũng Tàu