Nguyễn Phi Nhân
Múa
TP Hồ Chí Minh
nguyen vinh
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn hoàng minh
Bầu show, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Dang Dinh Bao
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
NEYMAR
Keyboard, Guitar, Bass, Drum, MC, Saxophone, Violin, Sáo, Ánh sáng, Bầu show, Piano, Âm thanh, Ca sĩ, Múa
TP Hồ Chí Minh