Quang Ton
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Võ Văn Chinh
Keyboard, Guitar, Bass, Ánh sáng, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Thịnh
Keyboard, Drum
TP Hồ Chí Minh