Đoàn Minh Tâm
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Phạm Quốc Cường
Keyboard
TP Hồ Chí Minh