ngo Thanh Nguyen
Ánh sáng, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Đoàn Minh Tâm
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Phạm Quốc Cường
Keyboard
TP Hồ Chí Minh