Nguyễn Thành Trường
Ca sĩ
TP Hồ Chí Minh
Trương Thành Nhân
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
GIANG KIM MY
Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
tran nguyen chi hung
Bầu show
TP Hồ Chí Minh
Võ Huỳnh Tấn Kiệt
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Minh Dũng
Keyboard
TP Hồ Chí Minh