* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

* Lời Nhạc Sống chạy tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome (Xem thêm).

Trai Tài Gái Sắc

Sáng tác: Mã Thu Giang

TONE: Nam, Nữ: Dm | ĐIỆU: Chachacha

Nhất trai làng anh công tử hào hoa, Nhất gái quê em khuê các con nhà, Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài...

Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, Nhà em có vườn trái cây rất bảnh, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Dân trong làng mong đám cưới lai rai, Trai thết bò dê còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng... A.. Tưng bừng pháo nổ, Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, Nhất gái quê em tươi mát trên đời, Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời...

== DẠO NHẠC ==

Nhất trai làng anh công tử hào hoa, Nhất gái quê em khuê các con nhà, Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài...

Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, Nhà em có vườn trái cây rất bảnh, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Dân trong làng mong đám cưới lai rai, Trai thết bò dê còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng... A.. Tưng bừng pháo nổ, Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, Nhất gái quê em tươi mát trên đời, Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời...

* Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời... ** Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời......

== HẾT BÀI ==

TONE: Dm | ĐIỆU: Chachacha

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử hào hoa, [NỮ: ] Nhất gái quê em khuê các con nhà, [NAM: ] Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, [NỮ: ] Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [NAM: ] Anh nhất làng trong [NỮ: ] còn em nhất làng ngoài...

[NAM: ] Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, [NỮ: ] Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, [NAM: ] Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, [NỮ: ] Nhà em có vườn trái cây rất bảnh,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Dân trong làng mong đám cưới lai rai, [NAM: ] Trai thết bò dê [NỮ: ] còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] [NAM: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, [NỮ: ] Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng...

[NAM: ] A.. Tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, [NỮ: ] Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, [NỮ: ] Nhất gái quê em tươi mát trên đời, [NAM: ] Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả,

[CHUNG: ] Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử hào hoa, [NỮ: ] Nhất gái quê em khuê các con nhà, [NAM: ] Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, [NỮ: ] Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [NAM: ] Anh nhất làng trong [NỮ: ] còn em nhất làng ngoài...

[NAM: ] Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, [NỮ: ] Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, [NAM: ] Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, [NỮ: ] Nhà em có vườn trái cây rất bảnh,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Dân trong làng mong đám cưới lai rai, [NAM: ] Trai thết bò dê [NỮ: ] còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] [NAM: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, [NỮ: ] Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng...

[NAM: ] A.. Tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, [NỮ: ] Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, [NỮ: ] Nhất gái quê em tươi mát trên đời, [NAM: ] Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả,

[CHUNG: ] Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời...

* [CHUNG: ] Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời... ** [CHUNG: ] Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời......

== HẾT BÀI ==

1. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, 
Nhất gái quê em khuê các con nhà, 
Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, 
Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng, 
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, 
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, 
Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài...

2. Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, 
Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, 
Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, 
Nhà em có vườn trái cây rất bảnh, 
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, 
Dân trong làng mong đám cưới lai rai, 
Trai thết bò dê còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ]
A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, 
Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng...
A.. Tưng bừng pháo nổ, 
Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, 
Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

3. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, 
Nhất gái quê em tươi mát trên đời, 
Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, 
Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, 
Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, 
Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, 
Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời...

"CHO ĐI LÀ CÒN MÃI"

Nếu thấy Lời Nhạc Sống có ích cho bạn, hãy ỦNG HỘ Nhạc Công VN nhé!