* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

* Lời Nhạc Sống chạy tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome (Xem thêm).

That Girl

Sáng tác: Olly Murs, Steve Robson, Ina Wroldsen

TONE: Nam: Bbm | ĐIỆU: Slow Surf

There's a girl but I let her get away, It's all my fault cause pride got in the way, And I'd be lying if I said I was ok, About that girl the one I let get away...

I keep saying no, This can't be the way we're supposed to be, I keep saying no, There's gotta be a way to get you close to me, Now I know you gotta...

Speak up if you want somebody, Can't let him get away, oh no, You don't wanna end up sorry, The way that I'm feeling everyday, No no no no, There's no hope for the broken heart, No no no no, There's no hope for the broken...

There's a girl but I let her get away, Its my fault cause I said I needed space, I've been torturing myself night and day, About that girl, the one I let get away...

I keep saying no, This ain't the way it's supposed to be, I keep saying no, There's gotta be a way, There's gotta be a way, To get you close to me, You gotta...

Speak up if you want somebody, Can't let him get away, oh no, You don't wanna end up sorry, The way that I'm feeling everyday, No no no no, There's no hope for the broken heart, No no no no, There's no hope for the broken...

No home for me, No home cause I'm broken, No room to breathe, And I got no one to blame, No home for me, No home cause I'm broken, About that girl, The one I let get away...

So you better, Speak up if you want somebody, Can't let him get away no no, You don't wanna end up sorry, The way that I'm feeling everyday,

Don't you know, No no no no, There's no hope for the broken heart, Don't you know, No no no no, There's no hope for the broken, You don't wanna lose at love, It's only gonna hurt too much,

I'm telling you, You don't wanna lose at love, It's only gonna hurt too much, You don't wanna lose at love, Cause There's no hope for the broken heart, There's that girl, The one I let get away......

== HẾT BÀI ==

There's a girl but I let her get away, 
It's all my fault cause pride got in the way, 
And I'd be lying if I said I was ok, 
About that girl the one I let get away...

I keep saying no, 
This can't be the way we're supposed to be, 
I keep saying no, 
There's gotta be a way to get you close to me, 
Now I know you gotta...

Speak up if you want somebody, 
Can't let him get away, oh no, 
You don't wanna end up sorry, 
The way that I'm feeling everyday, 
No no no no, 
There's no hope for the broken heart, 
No no no no, 
There's no hope for the broken...

There's a girl but I let her get away, 
Its my fault cause I said I needed space, 
I've been torturing myself night and day, 
About that girl, the one I let get away...


I keep saying no, 
This ain't the way it's supposed to be, 
I keep saying no, 
There's gotta be a way, 
There's gotta be a way, 
To get you close to me, 
You gotta...

Speak up if you want somebody, 
Can't let him get away, oh no, 
You don't wanna end up sorry, 
The way that I'm feeling everyday, 
No no no no, 
There's no hope for the broken heart,
No no no no, 
There's no hope for the broken...

No home for me, 
No home cause I'm broken, 
No room to breathe, 
And I got no one to blame, 
No home for me, 
No home cause I'm broken, 
About that girl, 
The one I let get away...

So you better, 
Speak up if you want somebody, 
Can't let him get away no no, 
You don't wanna end up sorry, 
The way that I'm feeling everyday, 
Don't you know, 
No no no no, 
There's no hope for the broken heart, 
Don't you know, 
No no no no, 
There's no hope for the broken, 
You don't wanna lose at love, 
It's only gonna hurt too much, 
I'm telling you, 
You don't wanna lose at love, 
It's only gonna hurt too much, 
You don't wanna lose at love, 
Cause There's no hope for the broken heart, 
There's that girl, 
The one I let get away...

"CHO ĐI LÀ CÒN MÃI"

Nếu thấy Lời Nhạc Sống có ích cho bạn, hãy ỦNG HỘ Nhạc Công VN nhé!