* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

* Lời Nhạc Sống chạy tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome (Xem thêm).

Lý Ngựa Ô

Sáng tác: Nguyễn Hữu Ba

TONE: Nam: Bb | ĐIỆU: Chachacha

Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa...

[ĐK: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh...

* Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa...

[ĐK *: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh...

== DẠO NHẠC ==

Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa...

[ĐK: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh...

* Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui, Em mang áo đỏ, chân đi hài tía, Thắt lưng dây lụa màu vàng...

[ĐK *: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh theo nàng về dinh......

== HẾT BÀI ==

1. Khớp con ngựa ngựa ô...
Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng,
Anh khớp cái kiệu vàng (ư...)
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, 
Búp sen lá dặm,
Dây cương nhuộm thắm,
Cán roi anh bịt đồng thòa...


Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, 
Anh đưa nàng về dinh, 
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, 
Anh đưa nàng về dinh...

2. Khớp con ngựa ngựa ô...
Khớp con ngựa ngựa ô, 
Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa, 
Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ, 
Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ, 
Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ)...


Là theo í a theo nàng, anh theo nàng, 
Anh theo nàng một phen (ơ), 
Là theo í a theo nàng, anh theo nàng, 
Anh theo nàng một phen...

3. Khớp con ngựa ngựa ô, 
Khớp con ngựa ngựa ô, 
Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi, 
Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui, 
Em mang áo đỏ, chân đi hài tía, 
Thắt lưng dây lụa màu vàng (ơ)...


Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng, 
Lễ tơ hồng cùng nhau (ơ), 
Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng, 
Lễ tơ hồng cùng nhau...

"CHO ĐI LÀ CÒN MÃI"

Nếu thấy Lời Nhạc Sống có ích cho bạn, hãy ỦNG HỘ Nhạc Công VN nhé!