* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

* Lời Nhạc Sống chạy tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome (Xem thêm).

Last Christmas

Sáng tác: George Michael

TONE: Nam: D, Nữ: F | ĐIỆU: Disco

Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away, This year to save me from tears, I'll give it to someone special...

Once bitten and twice shy, I keep my distance but you still catch my eye, Tell me baby do you recognise me?, Well it's been a year, it doesn't surprise me...

I wrapped it up and sent it, With a note saying "I Love You" I meant it, Now I know what a fool I've been, But if you kissed me now I know you'd fool me again...

* Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away, This year to save me from tears, I'll give it to someone special...

** Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away, This year to save me from tears, I'll give it to someone special... Oooh Oooh...

== DẠO NHẠC ==

A crowded room, friends with tired eyes, I'm hiding from you and your soul of ice, My God I thought you were someone to rely on, Me? I guess I was a shoulder to cry on...

A face on a lover with a fire in his heart, A man undercover but you tore me apart, Oooh Oooh Oooh Oooh, Now I've found a real love you'll never fool me again...

Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away, This year to save me from tears, I'll give it to someone special...

* Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away, This year to save me from tears, I'll give it to someone special......

== HẾT BÀI ==

Last Christmas I gave you my heart, 
But the very next day you gave it away, 
This year to save me from tears, 
I'll give it to someone special...
 
Once bitten and twice shy, 
I keep my distance but you still catch my eye, 
Tell me baby do you recognise me?, 
Well it's been a year, it doesn't surprise me...
 
I wrapped it up and sent it, 
With a note saying "I Love You" I meant it, 
Now I know what a fool I've been, 
But if you kissed me now I know you'd fool me again...
 
Last Christmas I gave you my heart, 
But the very next day you gave it away, 
This year to save me from tears, 
I'll give it to someone special...
 
A crowded room, friends with tired eyes, 
I'm hiding from you and your soul of ice, 
My God I thought you were someone to rely on, 
Me? I guess I was a shoulder to cry on...
 
A face on a lover with a fire in his heart, 
A man undercover but you tore me apart, 
Oooh Oooh, 
Now I've found a real love you'll never fool me again...
 
Last Christmas I gave you my heart, 
But the very next day you gave it away, 
This year to save me from tears, 
I'll give it to someone special...

"CHO ĐI LÀ CÒN MÃI"

Nếu thấy Lời Nhạc Sống có ích cho bạn, hãy ỦNG HỘ Nhạc Công VN nhé!