* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

* Lời Nhạc Sống chạy tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome (Xem thêm).

Anh Ba Hưng

Sáng tác: Trần Kiết Tường
Trình chiếu: Đơn ca

Có anh Ba Hưng, Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng...

== DẠO NHẠC ==

Có anh Ba Hưng, Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng...

Tôi nói, có anh Ba Hưng... Tôi nói, có anh Ba Hưng......

== HẾT BÀI ==

Có anh Ba Hưng,  
Vốn thiệt nông dân,  
Đi lính hơn năm trường,  
Vừa mới được huân chương,  


Thằng Sáu thấy anh nó mừng,  
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, 
Nó khen nó khen anh hoài,  
Nó nói rằng anh có tài, 


Nó nói mới một năm nay,  
Mà anh đã bắn,  
Giết Tây hơn trăm thằng,  
Diệt trừ quân Pháp sài lang,  


Diệt trừ đế quốc sài lang, 
Nó vô bắn phá, 
Nát tan xóm mình,  
Láng giềng hỏi thăm sự tình,  
Tôi nói, có anh Ba Hưng.

"CHO ĐI LÀ CÒN MÃI"

Nếu thấy Lời Nhạc Sống có ích cho bạn, hãy ỦNG HỘ Nhạc Công VN nhé!